ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาธนบุรี

การนัดจองห้องสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวัน รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                  2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวัน รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                  3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนนัดจองห้องสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ 
ติดต่อศูนย์หน้าบัลลังก์ โทร 0 2415 0030 ต่อ 115 - 117 โทรสาร 0 2415 4094

 

 


image เอกสารแนบ