ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

กลุ่มงานคลัง