ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาธนบุรี

ศาลอาญาธนบุรี ขอเชิญชวนคู่ความเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง

​​​​ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ไม่ต้องเสียเวลามาศาล
- ตรงความต้องการ
- รักษาสัมพันธไมตรี


ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
- รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่ความ โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องต่อศาล
- สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
- ตรงความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ