ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี