ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

ศาลอาญาธนบุรี