ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์