ศาลอาญาธนบุรี
Thon Buri Criminal Court

ข้อมูลหน่วยงาน